Definitief Ontwerp 2e fase Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan vastgesteld

11 april 2024

Op 11 juli 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om het Definitief Ontwerp voor de 2e fase herinrichting Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan vast te stellen. Tevens is een extra budget vrijgemaakt om de werkzaamheden komende winter te kunnen uitvoeren.

In het voorjaar van 2023 hebben we de 1e fase van het project herinrichting Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan opgeleverd. Uitgezonderd enkele kleine werkzaamheden en resterend plantwerk (najaar 2023) is het project afgerond. Dat betekent dat we aan de slag kunnen met de 2e fase van dit project. Het projectgebied loopt van de kruising van Camping Schouwen tot en met de ingang van de toegangsweg naar Camping Julianahoeve. De werkzaamheden worden wederom uitgevoerd door Aannemingsbedrijf M.J. Oomen.

De afgelopen maanden hebben wij met M.J. Oomen gewerkt aan een Definitief Ontwerp en het uitvoeringsontwerp van de 1e fase als basis genomen. Zowel in materialisatie, kleurstelling als maatvoeringen. Uitzondering op dit punt is het voetpad van betonplaten. De huidige kadastrale grenzen en het feit dat het plangebied grenst aan de Vroongronden en een watergang die het Waterschap absoluut in stand wil laten, maakt dat we in het eerste deel het voetpad terugbrengen van twee naar een meter breedte. Een minimale maat, maar acceptabel nu het grootste deel van de weggebruikers gemotoriseerd verkeer en fietsers betreft. Die rijden samen op de rijbaan, evenals in de 1e fase van het project. Er is geen vervanging van riolering noodzakelijk. U kunt hieronder het Definitief Ontwerp hier downloaden.

Definitief ontwerp 

Verder hebben wij het ontwerp door de aannemer in een gedetailleerde kostenraming laten verwerken. We zijn, mede vanwege prijsstijgingen en de complexe uitvoering van het project, genoodzaakt om extra budget beschikbaar te stellen. Het betreft een bedrag van € 325.000.

In september 2023 organiseren we nog een informatiebijeenkomst voor de directe omgeving. Tijdens deze sessie staat de planning centraal, samen met de omleidingen die tijdens de uitvoering van het werk (tussen 1 november 2023 en Pasen 2024) noodzakelijk zijn. Een forse uitdaging, gelet op het feit dat er slechts een toegangsweg is naar Renesse West en de omgeving veel natuurwaarden bevat.