Bezwaren tegen tijdelijke zendmast ongegrond verklaard

10 juli 2024

De bezwaarschriftencommissie heeft de bezwaren tegen de omgevingsvergunning voor de tijdelijke zendmast aan de Vroonweg (nabij de brandweerkazerne) ongegrond verklaard, waardoor de mast mag blijven staan. Er is echter ook hoopvol nieuws over een permanente zendmast elders.

Het college heeft op goede gronden en in overeenstemming met wettelijke bepalingen de omgevingsvergunning verleend. Wel heeft het college van burgemeester en wethouders het besluit nader moeten motiveren richting bezwaarmakers.
In de nadere motivering geeft het college aan dat de locatie van de tijdelijke zendmast is gelegen aan de rand van het woongebied en vergelijkbaar is met de locatie van de te vervangen antennes.
De locatie is verder de best mogelijke locatie, gezien de noodzaak en urgentie. Ook gaat het om een locatie voor de maximale duur van 1,5 jaar, waardoor eventuele hinder ook tijdelijk is.

Onlangs hebben Landgoed Watergat II B.V. en KPN B.V. overeenstemming bereikt over opstalrecht met gebruiksrecht voor de plaatsing van een permanente zendmast op het gelijknamige landgoed. Dit betekent dat KPN de ruimtelijke procedures verder kan oppakken (omgevingsvergunning en natuurvergunning), inclusief noodzakelijke onderzoeken. De locatie op het Watergat is nu de eerste keuze van KPN. Als de permanente zendmast wordt geplaatst, kan de tijdelijke mast aan de Vroonweg verwijderd worden.

zendmast