Agenda vergadering commissie Ruimte en Economie

13 juni 2024

Op 31 augustus heeft de Agendacommissie van de gemeenteraad de agenda voor de raadscommissie Ruimte en Economie (11 september 2023) vastgesteld. Gelet op het grote aantal vergaderstukken is besloten om de bestemmingsplannen voor Camping de Oase, Noordzee Residence en Hotel Vroonweg 35 Renesse niet te agenderen in de commissievergadering van september.

In de vergadering van de Agendacommissie op 25 september worden de agenda’s van de commissies in oktober bepaald. 

De bestemmingsplannen worden dus niet in de vergadering van de raad in september behandeld, zoals eerder is aangegeven, maar op z’n vroegst in de vergadering van de raad in oktober. De raadsstukken zijn beschikbaar in het raadsinformatiesysteem (zie bijgaande links), maar worden pas op een later moment gekoppeld aan de betreffende commissievergadering. 

https://schouwenduiveland.raadsinformatie.nl/modules/19/Raadsstukken/868005
https://schouwenduiveland.raadsinformatie.nl/modules/19/Raadsstukken/868033
https://schouwenduiveland.raadsinformatie.nl/modules/19/Raadsstukken/868041