KERKRING RENESSE (Afgerond)

In de zomer van 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders het definitief ontwerp voor het centrumgebied van Renesse vastgesteld. Eind 2017 en begin 2018 hebben wij vervolgens al met diverse bewoners en ondernemers overleg gevoerd en een voorlopig ontwerp voor de Kerkring gemaakt.
kaartje plattegrond kerkring-renesse

Update augustus 2022

In de periode oktober 2021 tot en met mei 2022 heeft aannemingsbedrijf de Bokx de herinrichting van de Kerkring Renesse (Lange Reke, Korte Reke en Kromme Reke) uitgevoerd. Het grootste deel van de werkzaamheden is medio mei afgerond, waarna er op 13 mei een groot openingsfeest heeft plaatsgevonden in het centrum van Renesse. Ter ere van de hele upgrading van het centrum, met als sluitstuk de Kerkring.

In het najaar van 2022 worden er nog diverse opleverpuntjes afgehandeld en wordt het resterend groen geplant dan wel van nader onderhoud voorzien (zoals nogmaals zaaien van het gras rond de ring). Bovendien zullen we in november/december 2022 nog rioleringswerkzaamheden verrichten op de kruising van de Kerkring met de Stoofweg.

Update september 2021

Afgelopen voorjaar is het definitief ontwerp vastgesteld en de aanbesteding afgerond. Aannemingsbedrijf de Bokx heeft opdracht gekregen om ook het laatste puzzelstukje in het centrumgebied te leggen. In het plangebied moet naast de Bokx ook de aannemer van DNWG aan de slag met gas, water en elektra. Dat wordt de firma van der Straaten. De werkzaamheden beginnen in principe op 1 november, maar we bezien de mogelijkheden om een paar weken eerder te starten aan de zijde van de Kromme Reke.

We streven ernaar de werkzaamheden voor Pasen 2022 af te ronden. Dat wordt nog een uitdaging, gelet op de omvang en complexiteit van de werkzaamheden, alsmede de combinatie van werk met DNWG.

Update april 2021

De maanden januari en februari 2021 hebben we benut om samen met de gemeentelijke projectgroep (inclusief een vertegenwoordiger van de dorpsraad en ondernemersvereniging) een aangepast en nader uitgewerkt concept Voorlopig Ontwerp te maken. Deze tekening is ook een aantal keren specifiek besproken met vertegenwoordigers van de kermis, markt en kerkbestuur. Tevens hebben we digitale bijeenkomsten georganiseerd met horeca- en detailhandel ondernemers.

Van 22 tot 29 maart hebben we via Citizenlab, een online platform voor burgerparticipatie, betrokken bewoners en ondernemers (alsmede andere bewoners) de gelegenheid gegeven het concept Voorlopig Ontwerp te beoordelen. Wij gebruiken de eerste weken van april om deze opmerkingen te toetsen en, indien mogelijk, te vertalen in een Definitief Ontwerp. Dat moet in mei worden vastgesteld door het college, zodat we de aanbesteding kunnen starten.

INFORMATIE

Dat proces gaan we in 2021 weer oppakken.

Het plangebied betreft de Kerkring in Renesse, zoals door KuiperCompagnons en onze gemeente al aangehouden bij het opstellen van het voorlopig ontwerp, dat dateert van mei 2018. De gemeenteraad heeft een bedrag van € 1.500.000 ter beschikking gesteld voor de herinrichting van dit plangebied.

We starten in de eerste maanden van 2021 met een beoordeling van het voorlopig ontwerp van mei 2018 en actualiseren dit plan. Vervolgens zullen we op een nader te bepalen wijze (en rekening houdend met de corona maatregelen) in overleg gaan met de belanghebbenden in het plangebied, waaronder exploitanten van horeca en detailhandel. Het is de bedoeling om in mei 2021 een definitief ontwerp op te leveren, waarna we een aanbesteding starten. We hopen het werk begin juli 2021 te gunnen, zodat de feitelijke werkzaamheden medio oktober 2021 kunnen starten. Het streven is dan om rond Pasen 2022 het werk af te ronden, hoewel de omvang en complexiteit van het plangebied wel een aandachtspunt zijn voor de planning.