HERINRICHTING PARKEERTERREIN LAONE (AFGEROND)

De gemeenteraad heeft tijdens de begrotingsvergadering van november 2020 besloten tot herinrichting van het parkeerterrein aan de Laone te Renesse, inclusief de sloop van de opstallen van s.v. Renesse. De herinrichting is gepland voor 2021.
Parkeerterrein Laone

Eind maart 2022 zijn vrijwel alle werkzaamheden van de herinrichting parkeerterrein Laone afgerond.

Aannemingsbedrijf Lindeloof heeft de laatste opleverpunten opgelost en daarmee zijn opdracht afgerond. Er is conform de raamovereenkomst met de gemeente nog wel sprake van een onderhoudstermijn groen door Lindeloof tot eind 2022.

Update september 2021

In een eerder nieuwsbericht op deze website hebben we kenbaar gemaakt dat het college het Definitief Ontwerp heeft vastgesteld. De zomermaanden hebben we benut om een uitvoeringstekening en exacte raming te laten opstellen door aannemingsbedrijf Lindeloof. De werkzaamheden aan het terrein starten rond 1 november 2021 en worden uiterlijk in februari 2022 afgerond. 

Update april 2021

Eind maart 2021 zijn de opstallen van s.v. Renesse al gesloopt en is er van het voormalige clubgebouw helemaal niets meer te zien. In de ‘schaduw’ van de sloopwerkzaamheden heeft een gemeentelijke projectgroep (inclusief een vertegenwoordiger van de dorpsraad en ondernemersvereniging) een aantal uitgangspunten geformuleerd en een eerste ontwerp uitgewerkt. De uitgangspunten betreffen het parkeerregime en het aantal parkeerplaatsen dat we willen aanleggen. Voor wat betreft het parkeerregime neemt het college uiterlijk in mei een besluit, waarbij we in ieder geval niet langer gratis parkeren willen toestaan. Het aantal parkeerplaatsen dat we willen terugbrengen na herinrichting is mede afhankelijk van de kostenraming en wat aandachtspunten vanuit regelgeving op ruimtelijk gebied.

We hopen in het tweede kwartaal van 2021 een Voorlopig en Definitief Ontwerp te maken, zodat de aannemer de zomermaanden kan gebruiken als voorbereiding op de herinrichting, die in het 4e kwartaal van 2021 moet starten.

Foto sloop opstellen sv Renesse

INFORMATIE

De raad heeft in totaal € 250.000 vrijgemaakt voor het project.

Het parkeerterrein heeft circa 140 parkeerplaatsen, waarvan er 24 zullen reserveren voor de bewoners van de Tiny Houses (op het voormalige hoofdveld van s.v. Renesse). Het parkeerterrein verkeert in een vrij goede staat van onderhoud en is functioneel ingericht. De gemeente is sinds kort ook weer eigenaar van de opstallen van de voormalige sportvereniging, gelet op afspraken die hierover zijn gemaakt bij de privatisering van het terrein met gebouwen.

De komende periode gaan we beoordelen of we de opstallen zo spoedig mogelijk kunnen slopen en de verdere uitgangspunten voor de herinrichting van het parkeerterrein uitwerken. Daarbij zullen we ook aandacht hebben voor het ‘parkeerregime’ en afwegen of we overgaan tot invoering van bewoners- en/of betaald parkeren.

We hanteren grofweg de volgende planning (2021):

  • 1e kwartaal: uitgangspunten notitie en schetsontwerp
  • 2e kwartaal: definitief ontwerp
  • 3e kwartaal: voorbereiding op de uitvoering
  • 4e kwartaal: uitvoering herinrichting