PARKEERTERREIN OUDE MOOLWEG (AFGEROND)

Op het parkeerterrein aan de Oude Moolweg, aan de achterzijde van Vronenburg, is sprake van achterstallig onderhoud. Bovendien wordt er aan de Zeeanemoonweg in 2017/2018 een appartementencomplex met detailhandel gebouwd, waarbij een parkeervraag ontstaat.
Oude Moolweg parkeerterrein

STAND VAN ZAKEN MEI 2018

Op 27 maart 2018 is het heringerichte parkeerterrein Oude Moolweg officieel geopend. Sindsdien beschikt het centrum van Renesse weer over een prachtig en ruim ingerichte parkeerplaats voor bezoekers die in het seizoen tegen betaling dicht bij het centrum willen parkeren. Tevens is het parkeerterrein vanaf eind 2018 gedeeltelijk bestemd voor bewoners van het appartementencomplex aan de Zeeanemoonweg. Deze 14 ‘gereserveerde’ parkeerplaatsen zijn zichtbaar door middel van bebording, terwijl in de loop van het voorjaar ook nog extra belijning wordt aangebracht. Verder kunnen bewoners tegenwoordig op het parkeerterrein terecht voor onder meer de glas- en plastic container. Deze containers zijn verplaatst van de locatie nabij het dorpshuis, vooruitlopend op de herinrichting van deze straat.

oude_moolweg

Stand van zaken januari 2018

De herinrichting van het parkeerterrein start in de tweede week van januari 2018. Voor wat betreft eventuele afsluitingen van (delen van) het parkeerterrein en/of de toegangswegen er naar toe, geldt dat we door middel van bebording in de omgeving tijdig aangeven welke verkeerssituatie aan de orde is. Het in november 2017 opgeleverde ontwerp is nog steeds leidend.

Stand van zaken november 2017

Ontwerp

In de maanden september en oktober 2017 heeft de gemeente in samenwerking met KuiperCompagnons het oorspronkelijke ontwerp voor het parkeerterrein Oude Moolweg aangepast, onder meer aan de wensen van de bewoners van Vronenburg. Zo zijn de containers, die nu nog naast het dorpshuis staan, wat verder van de ingang van het parkeerterrein verplaatst, is er extra groen toegevoegd en komen er laadpalen voor elektrische auto’s.

Aanbesteding

Aan de hand van het definitieve ontwerp heeft de gemeente begin november een aanbesteding doorlopen voor de uitvoering van de werkzaamheden aan het parkeerterrein. Op basis van de beste prijs-kwaliteit verhouding heeft de firma de Bokx de aanbesteding ‘gewonnen’. Zij hebben nog enkele kleine aanpassingen aan het ontwerp gedaan, waardoor het ontwerp er als volgt uitziet:

tekening Parkeerterrein Oude Moolweg

Planning

De aannemer zal de maand december grotendeels gebruiken om de voorbereidingen voor de herinrichting van het parkeerterrein te treffen en vanaf januari 2018 starten met uitvoering werkzaamheden. Het is de bedoeling dat het terrein voor Pasen 2018 is opgeleverd en in gebruik genomen kan worden.

Probleem- en doelstelling

Het parkeerterrein aan de Oude Moolweg wordt vooral gebruikt door bezoekers van het centrum van Renesse en moet daarom een visitekaartje zijn. De verharding van het parkeerterrein verkeert echter in een matige staat en de groene inkleding van het terrein is eveneens niet meer conform het beeld dat erbij hoort. Verder wil een ontwikkelaar een deel van de bebouwing aan de Zeeanemoonweg slopen en vervangen voor nieuwbouw van appartementen (boven) en detailhandel (beneden). In het kader van deze laatste ontwikkeling hebben wij afgesproken dat er 14 parkeerplaatsen beschikbaar komen op het parkeerterrein Oude Moolweg ten behoeve van parkeren voor bewoners van het appartementencomplex. Hiermee voorkomen we parkeren nabij het nieuwe complex, hetgeen stedenbouwkundig onwenselijk is. 

Graag willen we een complete en zo integraal mogelijke herstructurering van het parkeerterrein bewerkstelligen, afgestemd op de omgeving, de doelstellingen en beeldkwaliteit van het Masterplan Renesse.

Resultaat

Het uiteindelijke resultaat van de herstructurering:

  • Groen ingekleed parkeerterrein als visitekaartje voor de bezoekers van het centrum van Renesse;
  • Optimalisatie van het aantal beschikbare parkeerplaatsen;
  • Plaatsing van de containers die nu nog aan de Zeeanemoonweg staan (naast het dorpshuis).
Parkeerterrein Oude Moolweg

Planning

De planning ziet er voor 2017 grofweg als volgt uit:

  • September 2017: aanbesteding aanleg parkeerterrein
  • November 2017: gunning aanbesteding parkeerterrein
  • December 2017: voorbereidende werkzaamheden aanleg parkeerterrein

We willen het werk in de eerste maanden van 2018 uitvoeren, gelet op de oplevering van het appartementencomplex en start zomerseizoen in april 2018.