Programmateam

Taak: bewaakt ambities en samenhang van alle projecten in en rond Renesse en adviseert de stuurgroep.

Samenstelling:

  • Algeheel projectleider gemeente: Ricardo de Winter
  • Betrokken projectleiders gemeente
  • Vertegenwoordiging Ondernemersvereniging: Ed Troost en Bruno v.d. Hoek
  • Vertegenwoordiging Dorpsraad: Joke Broekhuis en Arie Kok

Verder worden er per project aparte projectgroepen in het leven geroepen, met wisselende vertegenwoordigers van gemeente, Ondernemersvereniging en Dorpsraad.

Stuurgroep

Taak: bewaken uitvoering totale Masterplan Renesse en advies richting college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad.

Samenstelling:

  • Algeheel projectleider gemeente: Ricardo de Winter
  • Ambtelijk opdrachtgever gemeente: Gertjan Benou
  • Afdelingshoofd openbare werken: Paul van Tuil
  • Bestuurlijk opdrachtgevers gemeente: Burgemeester Rabelink, wethouder v.d. Berg en wethouder Van Burg
  • Voorzitter Ondernemersvereniging: Anton Geert Krijnse Locker
  • Voorzitter Dorpsraad: Frans Prins