Vroonweg/Hoogenboomlaan weer open voor gemotoriseerd verkeer

21 september 2023

De werkzaamheden aan de 1e fase Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan vorderen snel. Afgelopen weekend zijn de Vroonweg en Hoogenboomlaan weer opengesteld voor gemotoriseerd verkeer.

De komende vijf weken worden er nog werkzaamheden uitgevoerd in het plangebied. Zo moet de Kabbelaarsweg nog geschikt worden gemaakt voor langzaam verkeer en het voet- en fietspad alsmede het ruiterpad in de groenstrook tussen de voormalige camping en de Vroonweg (als verbinding tussen centrum en Vroongronden) nog aangelegd worden. De nieuwe lantaarnpalen worden nog geplaatst en diverse andere kleine werkzaamheden staan nog in de planning.

Het is de bedoeling om via een formele openingshandeling op 11 mei 2023 stil te staan bij de afronding van de werkzaamheden van de 1e fase. Wij communiceren op korte termijn over deze openingshandeling.

straatwerk aan de Vroonweg