TWEEDE ONTSLUITING TRANSFERIUM VOORLOPIG NIET AAN DE ORDE

2 juli 2022

De gemeenteraad heeft tijdens de begrotingsbehandeling in november 2020 besloten om het budget, dat was gereserveerd voor de aanleg van de Tweede ontsluiting Transferium, uit de gemeentelijke begroting voor de komende jaren te halen.

Daarbij heeft de raad wel aangegeven over een aantal jaren nogmaals een afweging te willen maken om dit project alsnog uit te voeren en daarvoor weer financiele middelen aan te wenden. Het voorgaande betekent dat het project voorlopig ‘on hold’ is gezet en dat we ons in 2021 concentreren op de aanpassing van de bebording rondom het centrum en het onderzoek naar de aanleg van een rotonde bij de huidige ingang van het Transferium aan de Roelandsweg. Dit alles met het doel om het gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk te weren uit het centrum en mensen te stimuleren gebruik te maken van gratis parkeren op het Transferium.

Ontsluiting-transferium