Nieuwe omleidingen werkzaamheden Vroonweg en omgeving

13 juli 2024

Donderdagmiddag 2 februari start M.J. Oomen riool- en betontechniek B.V., in opdracht van de gemeente Schouwen-Duiveland, met het eerste stuk van fase 3 van de werkzaamheden herinrichting Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan. Deze werkzaamheden vinden plaats op en aan de Vroonweg, conform de fasering verderop in dit artikel. De kruising met de Zeedistelweg blijft voorlopig nog open, zoals nu ook het geval is.

De werkzaamheden in deze fase lopen naar verwachting door tot uiterlijk 10 maart 2023, waarna we verder gaan in fase 3 met het gedeelte richting de rotonde Helder. U wordt daarover te zijner tijd opnieuw per brief geïnformeerd.

Afzetting en omleiding

Kaart van omgeving Vroonweg met aangegeven bebording voor parkeerverboden

Donderdag 2 februari, vanaf 13.00 uur, wordt de Vroonweg vanaf de kruising met de Zeedistelweg helemaal afgesloten voor het doorgaande verkeer, uitgezonderd bestemmingsverkeer. Wij willen u vriendelijk verzoeken om uw auto vanaf 13.00 uur buiten het werkvak te plaatsen. Aanwonenden kunnen te allen tijde hun woning bereiken. Ofwel over puinverharding of de nieuwe bestrating dan wel over loopschotten. Het is mogelijk dat de woning af en toe niet bereikbaar is, dat zal de uitvoerder van Oomen dan tijdig communiceren met betrokken inwoners. Het zuidelijk gedeelte van de Capelweg (tussen de Van Kloosterweg en Hoogenboomlaan, GEEL gebied in bovenstaande afbeelding) mag ook gebruikt worden voor parkeren in deze periode.

Verkeer richting de Hoogenboomlaan wordt omgeleid via de Zeedistelweg, van Kloosterweg, Zeeasterweg en een tijdelijke doorsteek naar de Hoogenboomlaan. Verkeer vanaf de Hoogenboomlaan richting het centrum wordt omgeleid via de Kabbelaarsweg en de Hogezoom. De omleidingen worden middels bebording aangegeven. Zie hieronder voor een weergave van de omleidingen. 

Vuilcontainers

U kunt de vuilcontainers blijven aanbieden op de gebruikelijke plaats. Indien deze niet bereikbaar is, graag aanbieden op een andere bereikbare plaats voor de vuilniswagen. Indien nodig verlenen wij hierbij assistentie. 

indeling vroonweg