Intentieovereenkomst herontwikkeling Fletcher Hotel Vroonweg

13 januari 2022

Op 21 december 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om een intentieovereenkomst te sluiten met de ontwikkelaar van het huidige Fletcher Hotel aan de Vroonweg te Renesse.
Fletcher Hotels

Fletcher Hotels exploiteert sinds medio 2020 het Fletcher Strandhotel Renesse en de ontwikkelaar is sinds medio 2020 eigenaar van de gronden en opstallen van het hotel. De ontwikkelaar wenst nog steeds over te gaan tot herontwikkeling van het hotel, hetgeen in dit geval volledige nieuwbouw betekent. We sluiten een intentieovereenkomst, zodat de ontwikkelaar onderzoek kan doen naar de ruimtelijke en programmatische haalbaarheid van de herontwikkeling van het Fletcher Hotel en omgeving te Renesse. 
Door het sluiten van de intentieovereenkomst dwingen wen een regiefunctie af in de integrale ontwikkeling van het plan, waardoor wij invloed hebben op het proces dat moet leiden tot een einddocument. Bovendien kunnen de ambtelijke kosten in rekening worden gebracht.
Het is de bedoeling de ontwikkelaar in het 2e kwartaal van 2022 zijn haalbaarheidsonderzoek heeft afgerond, waarna we kunnen overgaan tot het tekenen van de exploitatieovereenkomst, zodat in de 2e helft van 2022 de ruimtelijke procedure gestart kan worden. Deze ontwikkeling staat in principe los van het bestemmingsplan dat momenteel ter inzage ligt voor de herinrichting Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan.