CONCEPT AANBEVELINGENRAPPORT OPENBARE RUIMTE CENTRUM RENESSE TER INZAGE

2 juli 2022

Op 5 januari 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders het concept aanbevelingenrapport openbare ruimte centrum Renesse vastgesteld. Van 11 tot en met 31 januari 2021 is er een mogelijkheid om hierop te reageren.
documenten

De laatste maanden van 2020 hebben we een integrale evaluatie openbare ruimte centrum Renesse uitgevoerd. Daarbij hebben we drie sporen gevolgd. Ten eerste hebben we een evaluatie uitgevoerd met dorpsraad en ondernemersvereniging en ook KuiperCompagnons, als ontwerpers van de openbare ruimte, om input gevraagd. Ten tweede hebben we een analyse gemaakt van telgegevens voor gemotoriseerd verkeer in en rond het centrum (2019 en 2020). Tot slot hebben we een enquête op masterplanrenesse.nl gepubliceerd, die maar liefst 233 keer is ingevuld. De beschikbare gegevens geven een goed en betrouwbaar beeld van de noodzakelijke aandachtspunten in en rond het centrumgebied. Dit alles vormt input voor het aanbevelingenrapport, waarbij een splitsing is gemaakt tussen verkeerstechnische zaken en de inrichting van de openbare ruimte in het algemeen.

Medio december 2020 is het concept aanbevelingenrapport besproken met vertegenwoordigers van de dorpsraad en de ondernemersvereniging. Beide organisaties scharen zich achter de inhoud van het concept aanbevelingenrapport. Graag willen we nu bewoners en ondernemers de gelegenheid geven om te reageren op het concept aanbevelingenrapport. Vanwege de corona maatregelen kunnen we geen openbare bijeenkomst in het dorpshuis Renesse organiseren om de rapportage toe te lichten en vragen te beantwoorden c.q. gewenste aanpassingen van belangstellenden aan te horen. We kiezen ervoor daarom voor concept aanbevelingenrapport te publiceren op deze website, waarbij u drie weken (van 11 januari tot en met 31 januari) de mogelijkheid krijgt te reageren. U vindt de rapportage via deze link.

De onderliggende documenten kunt u hieronder downloaden:

Reacties kunt u sturen naar ricardo.de.winter@schouwen-duiveland.nl. Wij willen u graag verzoeken reacties kort en bondig te houden. Wij zullen reacties zo spoedig mogelijk (in februari 2021) beantwoorden en aangeven of dit tot aanpassing van de rapportage leidt en zo nee, waarom niet.