Bijeenkomst rapportage verkeersstudie centrum Renesse

16 september 2022

Op 4 oktober tussen 17.00 en 18.30 uur organiseren we een volgende bijeenkomst in het kader van de verkeersstudie centrum Renesse. U bent van harte welkom in het dorpshuis.

Om te zorgen dat het centrum van Renesse ook in de (nabije) toekomst verkeersveilig en leefbaar blijft en de doorstroming van verkeer wordt geborgd, hebben we Royal Haskoning/DHV gevraagd een nieuwe verkeersstudie op te stellen voor het centrum van Renesse. In juli 2022 hebben we tijdens een openbare bijeenkomst onze eerste analyses en oplossingsrichtingen al gepresenteerd en konden burgers en ondernemers hun tips en aandachtspunten meegeven.

De afgelopen maanden hebben we alle input verzameld en verwerkt in een concept rapportage met diverse concrete oplossingen. Die willen wij op 4 oktober tussen 17.00 en 18.30 uur graag aan alle inwoners en ondernemers presenteren in het dorpshuis. De bijeenkomst start met een plenaire presentatie van circa een half uur, waarna u aan aparte tafels met medewerkers van de gemeente en Royal Haskoning/DHV van gedachten kunt wisselen over de voorgestelde oplossingen. Wij serveren tijdens deze sessie broodjes. Het is niet nodig u van tevoren aan te melden voor deze sessie.