Afsluiting wegvak centrum Renesse

20 september 2023

Vanaf aanstaande maandag 17 januari 2022 07:00 uur tot en met vrijdag 21 januari 2022 16:00 uur worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de riolering aan de Lange Reke te Renesse.
Hiervoor is het noodzakelijk dat de aannemer het wegvak tussen Lange Reke 1 en Lange Reke 8 volledig afzet.

Er zal ter plaatse een omleiding ingesteld worden die met borden is aangegeven. Eén en ander houdt in dat het doorgaande verkeer vanaf de Hogezoom richting de Lange Reke / Korte Reke / Stoofweg en Laone hier hinder van zal ondervinden. Zie onderstaande afbeelding voor de exacte locatie van het afgesloten weggedeelte.

Kaartje afsluiting weggedeelte

De aannemer probeert de werkzaamheden zo spoedig als mogelijk uit te voeren en de hinder zo veel als mogelijk te bepreken. De uitvoeringsduur is mede afhankelijk van de weersomstandigheden en onvoorziene zaken. Vanzelfsprekend zal er door de uitvoering van bovenstaande werkzaamheden enige overlast in de vorm van verkeershinder ontstaan.

Wij vragen hiervoor uw begrip en proberen de overlast voor alle weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. 

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer Nico Strooband, uitvoerder namens Aannemingsbedrijf De Bokx BV. Hij is bereikbaar via 06 – 53 21 32 63.