4 oktober: Inloopbijeenkomst herinrichting Kerkring

29 april 2023

Vanaf oktober worden er werkzaamheden uitgevoerd in het kader van de herinrichting Kerkring, onderdeel van het Masterplan Renesse. Op 4 oktober organiseren wij een bijeenkomst om nadere informatie te geven over dit project.

Aannemingsbedrijf De Bokx B.V. heeft opdracht gekregen van de gemeente Schouwen-Duiveland voor de voorbereiding en uitvoering van de boven- en ondergrondse infrastructuur van de Kerkring (Lange Reke, Korte Reke, Kromme Reke en directe omgeving).

Tijdens de inloopbijeenkomst op maandag 4 oktober van 17.00 uur tot 18,30 uur in het Dorpshuis Renesse (Zeeanemoonweg 1) willen wij bewoners en ondernemers graag informeren over de uitvoering van dit complexe project. Gelet op het tijdstip draagt de gemeente zorg voor broodjes. Aangezien het een ‘inloopbijeenkomst’ betreft kunt u tussen 17.00 en 18.30 uur binnenlopen op het door u gewenste tijdstip.

Tijdens de bijeenkomst worden de werkzaamheden, bereikbaarheid, planning en fasering toegelicht. Daarnaast is er gelegenheid om vragen te stellen en aandachtspunten mee te geven voor de uitvoering van het werk. Basis voor de nadere uitvoering vormt overigens het definitief ontwerp dat de gemeente in samenspraak met bewoners en ondernemers aan de Hogezoom heeft opgesteld in het voorjaar van 2021. 

Medewerkers van zowel aannemingsbedrijf De Bokx B.V. als de gemeente Schouwen-Duiveland staan u dan graag te woord. Tevens proberen we een medewerker van DNWG aanwezig te laten zijn voor eventuele vragen over het vervangen van kabels en leidingen (gas, water en elektra).

kaartje plattegrond kerkring-renesse