Definitief Ontwerp Parkeerterrein Laone vastgesteld

9 juni 2021

Op 8 juni 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders het Definitief Ontwerp voor de herinrichting parkeerterrein Laone vastgesteld.

De gemeenteraad heeft tijdens de begrotingsvergadering van november 2020 besloten tot herinrichting van het parkeerterrein aan de Laone te Renesse, inclusief de sloop van de opstallen van s.v. Renesse. Het parkeerterrein is op dit moment functioneel ingericht en heeft circa 140 parkeerplaatsen, waarvan er 24 zijn gereserveerd voor de bewoners van de Tiny Houses (op voormalig hoofdveld van s.v. Renesse). Eind maart 2021 zijn de opstallen van s.v. Renesse al gesloopt en is er van het voormalige clubgebouw niets meer zichtbaar.

De afgelopen periode heeft een projectgroep (inclusief vertegenwoordigers van de dorpsraad en ondernemersvereniging) een aantal uitgangspunten geformuleerd en vervolgens in bouwteam verband met aannemer Lindeloof een ontwerp opgesteld. Ondanks het feit dat de herinrichting van parkeerterrein Laone geen direct uitvloeisel is van het Masterplan Renesse hebben we, mede gelet op de ligging van het terrein direct tegen het centrum, gemeend deels aansluiting te zoeken bij de uitstraling van het centrumgebied. Zo hebben we behoorlijk ingezet op de ‘vergroening’ van het parkeerterrein, aangezien er op dit moment tussen de parkeervakken helemaal geen groen aanwezig is. We hebben daarnaast een aantal kwalitatief hoogwaardige zitelementen toegevoegd en we sorteren alvast voor op verdere elektrificatie van het vervoer door vijf laadpalen (voor in totaal 10 auto’s) toe te voegen.

Bekijk hier het ontwerp

Hoewel we aansluiting hebben gezocht bij de ontwikkelingen van openbare ruimte in het centrum, is er uiteindelijk ook sprake van een functionele inrichting. We proberen een deel van het bestaande asfalt her te gebruiken, evenals de bestaande verlichtingselementen. Dit alles om tevens kenbaar te maken dat het een parkeerterrein betreft en geen verblijfsplaats voor bezoekers. Die bezoekers moeten vanaf deze locatie juist naar het centrum trekken.

De planning ziet er grofweg als volgt uit:

  • Uitwerking uitvoeringstekening: juni/juli 2021
  • Voorbereiding uitvoering: juli tot en met oktober 2021
  • Start uitvoering: november 2021
  • Afronding werkzaamheden: maart 2022