Project Tiny Houses afgerond

18 mei 2021

Het ‘pilot’ project Tiny Houses is afgerond. Alle 24 units zijn geplaatst en beschikbaar voor bewoning.

De buitenruimte is eveneens heringericht, met dien verstande dat aannemingsbedrijf Lindeloof nog enkele kleine opleverpuntjes zal oplossen. Mede met dank aan een bijdrage van de provincie Zeeland is deze woonvorm een voorbeeld geworden voor ontwikkelingen elders in de regio. De werkzaamheden zijn afgerond binnen het beschikbare budget.