Definitief ontwerp Kerkring vastgesteld

11 mei 2021

Op 11 mei 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders het definitief ontwerp voor de herinrichting Kerkring vastgesteld.

In het kader van de verdere uitwerking van het Masterplan Renesse heeft het college medio 2017 al het voorlopige ontwerp van het centrumplan Renesse vastgesteld. Daar vallen ook de Kromme Reke, Korte Reke en Lange Reke onder, gezamenlijk de Kerkring genoemd. Bij de nadere uitwerking van het definitief ontwerp voor de Kerkring hebben we dit plan als basis genomen. We hebben verder een directe relatie gelegd met de werkzaamheden die eerder in het centrumgebied zijn uitgevoerd, waaronder aan de Hogezoom, de Zoom en de Zeeanemoonweg. Hierdoor krijgt de Kerkring in beginsel dezelfde materialisatie, met hier en daar wat onderscheidende accenten. Zo houden we bijvoorbeeld voor de 'binnenzijde' van de Kerkring vast aan bestaande armaturen en wordt aan de 'buitenzijde' ter hoogte van een deel van de Lange en Korte Reke een zogenaamde 'kerkringbank' gemaakt, waar bezoekers op kunnen zitten. Voor wat betreft groenelementen hebben we een kwaliteitsonderzoek gedaan, op basis waarvan we een substantieel deel van de bomen kunnen handhaven. Tevens voegen we nieuwe bomen en het zogenaamde 'Green to Colour' concept toe, waardoor de Kerkring een groenere uitstraling krijgt. Uiteindelijk wordt ook dit deel het centrum een hoogwaardig stukje Renesse. U kunt het ontwerp hieronder downloaden:

Ontwerp Kerkring

Vanwege alle corona maatregelen hebben we de participatie rondom het ontwerp voor de Kerkring anders georganiseerd. We hebben zoals gebruikelijk een projectgroep samengesteld, met daarin ook een vertegenwoordiger van de dorpsraad en de ondernemersvereniging. Verder hebben we in de fase van het voorlopig ontwerp en in de fase van het definitief ontwerp een digitale sessie georganiseerd met alle detailhandel en horeca ondernemers. Medio maart hebben we via Citizenlab (een platform voor online burgerparticipatie) alle belangstellenden de gelegenheid geboden om het voorlopig ontwerp te beoordelen.
Tevens hebben we diverse malen digitaal aan tafel gezeten met de organisatoren van de kermis en markt, alsmede de kerkrentmeester. We hebben zelfs een locatie bezoek aan de markt gebracht om alles ter plaatse te beoordelen. De conclusie is dat de markt en kermis binnen het ontwerp (vrijwel) dezelfde ruimte houden als nu het geval is voor de organisatie van hun activiteiten.
Wij waren voornemens om de Lange Reke, gelijk aan een deel van de Hogezoom, tussen 1 april en 1 november af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. In overleg met ondernemers en bewoners kiezen we ervoor om in 2022 (na herinrichting) te starten met een pilot voor de maanden juli en augustus (en wellicht nog enkele feestdagen) om te bezien wat de effecten zijn voor de rest van het centrumgebied, waaronder de Kromme Reke. De Kromme Reke wordt ten tijde van deze pilot tweerichtingsverkeer.

De planning ziet er grofweg als volgt uit:

  • Start aanbesteding: mei 2021
  • Gunning opdracht: juli 2021
  • Voorbereiding uitvoering: juli tot en met oktober 2021
  • Start uitvoering: eind oktober 2021
  • Afronding werkzaamheden: april 2022

We streven naar oplevering voor Pasen 2022.