Evaluatie openbare ruimte Centrum Renesse

25 september 2020

Graag willen wij de inrichting van de openbare ruimte in Renesse, inclusief de pilot afsluiting Hogezoom, evalueren. In dat kader willen wij inwoners, ondernemers en bezoekers vragen een enquête in te vullen. Het invullen van de enquête neemt niet veel tijd in beslag.

START ENQUETE

 

Achtergronden

Afgelopen winter hebben we de Hogezoom deel 1 en 2 (gedeelte tussen Kerkring en kruising Jan van Renesseweg) heringericht. Tevens heeft het college in het voorjaar van 2020 besloten een pilot afsluiting Hogezoom uit te voeren in de maanden juli en augustus. Vanwege de coronaperikelen is de afsluiting van de Hogezoom eind mei 2020 al gerealiseerd en onlangs verlengd tot 1 november. Bevoorrading van bedrijven in het afgesloten deel van de Hogezoom is dagelijks mogelijk van 06.00 uur tot 12.00 uur.

De afgelopen periode hebben we diverse meldingen ontvangen over hinder en overlast van de gewijzigde verkeerssituatie aan de Hogezoom. Graag willen wij in beeld brengen wat u van deze afsluiting vindt en hoe we de situatie (mede voor omliggende straten) kunnen verbeteren. Daarbij hebben we ook aandacht voor bevoorrading van bedrijven en de positie van motoren en fietsers op het afgesloten gedeelte.

Tevens vinden wij het prettig te weten wat de inwoners, ondernemers en bezoekers vinden van de herinrichting van de Hogezoom, alsmede ook eerder heringerichte centrumdelen. Wij merken dat er veel enthousiasme is over de nieuwe inrichting van de Hogezoom en andere centrumdelen, maar graag willen wij waar mogelijk nog een optimalisatieslag doorvoeren en/of onveilige situaties oplossen.

Plangebied

 

   

Zoals hierboven al aangegeven, richten we ons niet alleen op de Hogezoom, maar ook op omliggende straten en wegen. Om onduidelijkheid over straten en wegen te voorkomen, hebben we hieronder op een kaartje inzichtelijk gemaakt wat de ‘grenzen’ zijn van de diverse straten. De grenzen van de overige straten spreken voor zich.

Evaluatie

We gaan in het laatste kwartaal van 2020 een integrale evaluatie uitvoeren. Belangrijke input voor die evaluatie is een enquête. De vragenlijst is vanaf 28 september 2020 drie weken beschikbaar om in te vullen. We hebben vervolgens enkele weken nodig om de input uit de enquêtes te analyseren, in combinatie met de verkeerstellingen die we deze zomer nog hebben gedaan in een aantal straten in en rond het centrum. We geven binnenkort aan hoe we de resultaten aan een ieder kenbaar maken.

Eindresultaat

Het eindresultaat van dit alles moet een rapportage met aanbevelingen en actiepunten zijn. Uitvoering van korte termijn actiepunten moet voor Pasen 2021 gereed zijn. Voor uitvoering van langere termijn actiepunten streven we naar het voorjaar van 2022. Indien daartoe aanleiding is, leggen wij aan de gemeenteraad voor het (in januari 2017 vastgestelde) Verkeersplan Renesse, aan te passen.