Evaluatie openbare ruimte Centrum Renesse

20 augustus 2020

De afgelopen maanden hebben we een substantieel aantal meldingen ontvangen betreffende hinder en overlast van de verkeerssituatie aan de Hogezoom en omgeving. Tevens vinden wij het prettig te weten wat de bezoekers vinden van de herinrichting van de Hogezoom, alsmede ook eerder heringerichte centrumdelen. We willen na de zomer daarom graag een evaluatie uitvoeren.

In de periode oktober 2019 tot en met april 2020 hebben we de Hogezoom deel 1 en 2 (gedeelte tussen Kerkring en kruising Jan van Renesseweg) heringericht, als onderdeel van de centrumplannen, die zijn gebaseerd op het Masterplan Renesse. Tevens heeft het college besloten tot een pilot afsluiting Hogezoom in de maanden juli en augustus. Vanwege corona is de afsluiting van de Hogezoom echter eind mei 2020 al doorgevoerd, waarbij geldt dat bevoorrading van winkels en horeca tussen 06:00 en 12.00 uur mogelijk is.

Momenteel werken we aan een opzet voor een integrale evaluatie. Zodra daar meer over bekend is, zullen wij dat onder meer via deze website kenbaar maken.