Provincie Zeeland draagt € 20.000 bij aan project Tiny Houses Renesse

22 juni 2020

Onlangs heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland besloten om € 20.000 bij te dragen aan het project Tiny Houses te Renesse.

De gemeente Schouwen-Duiveland en Zeeuwland zijn momenteel druk bezig met de voorbereidingen voor het plaatsen van de Tiny Houses op het voormalige hoofdveld van S.V. Renesse. De bijdrage van de provincie is een welkome aanvulling voor het totale budget dat noodzakelijk is om deze units voor starters en personeel van recreatiebedrijven te realiseren, inclusief de inrichting van de buitenruimte.

De gemeente ontvangt de bijdrage, omdat de provincie het flexwonen in Zeeland wil stimuleren. Het project is innovatief en een goed voorbeeld voor anderen, want het is de eerste ervaring met verplaatsbare units in exploitatie bij een woningcorporatie in Zeeland, er is een mix van doelgroepen (jongeren/starters en tijdelijke werknemers) en er is in Zeeland nog geen ervaring opgedaan met de wijze van totstandkoming (mix van betrokken partijen en hun inbreng).

De planning is in het komende najaar de locatie bouwrijp te maken en vervolgens te starten met de plaatsing van units.