Presentatie definitief ontwerp Hogezoom deel 3

10 juni 2020

Deze week heeft het college van burgemeester en wethouders het Definitief Ontwerp voor de herinrichting Hogezoom deel 3 en de aanpassing van het kruispunt Transferium/Roelandsweg vastgesteld. Aangezien we momenteel onze plannen niet kunnen presenteren in het dorpshuis bieden wij u graag een alternatief aan.

De opdracht voor de herinrichting van beide projectgebieden is gegund aan Aannemingsbedrijf de Bokx B.V. die eerder al parkeerterrein Oude Moolweg, Zeeanemoonweg, de Zoom, Hogezoom deel 1 en 2 en Rotonde Helder hebben heringericht. Het is de bedoeling om in oktober 2020 te starten met alle werkzaamheden, waarbij we vermoedelijk starten met de werkzaamheden aan de Hogezoom deel 3. We streven naar afronding van het werk voor Pasen 2021. Met de totale opdracht is ruim een half miljoen euro gemoeid.

Hogezoom deel 3

Wij begrijpen dat u benieuwd bent naar het nieuwe ontwerp van de Hogezoom deel 3. Als alternatief voor de presentatie in het dorpshuis hebben we een ‘digitale’ presentatie gemaakt, waarbij we u meenemen in de ontwerpkeuzes en de bijbehorende voorzieningen en materialen. U kunt de presentatie via deze link bekijken.

Kruising Roelandsweg/Transferium

De herinrichting van het kruispunt Transferium/Roelandsweg is eind 2019 in de gemeentelijke begroting opgenomen, tegelijk met het besluit tot uitstellen van de investering in de Tweede Ontsluiting Transferium, aan de zijde van de Stoofweg. De gemeenteraad wil de komende jaren een beter beeld krijgen bij de verkeersbewegingen in en rondom het centrum, voordat ze (opnieuw) een besluit nemen over de aanleg van een tweede ontsluitingsweg naar het Transferium. Daarom heeft de raad besloten om wel een kleine investering te doen in de bestaande entree. Gelet op het beschikbare bedrag van € 50.000 betreft het vooral maatregelen in het kader van de verkeersveiligheid en verbetering zichtbaarheid transferium en een aantal maatregelen voor doorstromingsmogelijkheden en esthetische verbeteringen. Hieronder hebben we een aantal ingrepen in het kader van verkeersveiligheid inzichtelijk gemaakt.