Besluitvorming horeca evenementenpleintje Hogezoom later dit jaar

10 juni 2020

Onlangs heeft de gemeenteraad besloten om de besluitvorming over de exacte toekomstige invulling van het evenementenpleintje aan de Hogezoom door de schuiven naar eind 2020.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad vier mogelijke herinrichtingsvoorstellen voorgelegd voor het ‘evenementenpleintje’ naast de Zoom. Dit is het pleintje waar exploitant De Buren een standplaats heeft in de vorm van een (mobiele) frietkraam. Belangrijkste onderdeel van deze vier varianten is de vraag of er een horecavoorziening gevestigd mag blijven op deze locatie en zo ja, of dit kan in de vorm van een standplaats of een vaste horecavoorziening.

De gemeenteraad heeft de besluitvorming opgeschort en wil nu graag dat het college eind 2020 met een nieuw integraal voorstel komt, waarbij de mogelijke ontwikkeling van de naastgelegen panden de Zoom en Pinky’s wordt meegenomen in het raadsvoorstel.

In de tussentijd gaan we wel gewoon verder met de herinrichting van de Hogezoom deel 3, van de kruising Jan van Renesseweg tot rotonde Helder, inclusief het evenementenpleintje. Dat pleintje wordt als onderdeel van het totale plangebied in de winter van 2020/2021 zodanig ingericht, dat alle mogelijke varianten (met dan wel zonder horecavoorziening) in de toekomst nog uitgevoerd kunnen worden.