Update bebording en verkeerstellingen (richting) centrum

15 mei 2020

Onlangs is besloten om de geplande verkeerstellingen rondom het centrum van Renesse uit stellen. De komende week gaan we wel werken aan de bebording rond het centrum.

De gemeente was voornemens om rondom Pasen op 10 locaties verkeerstellingen uit te laten voeren in en rond het centrum van Renesse. Met als doel nadere kwantitatieve (aantallen) en kwalitatieve (verkeersstromen) gegevens te verkrijgen over het verkeer rondom de kern Renesse. Wij hebben de telling met Pasen al uitgesteld vanwege corona en hebben nu besloten om dat wederom te doen. Het was de bedoeling rondom Pinksteren verkeerstellingen uit te voeren, maar nu de horeca nog maar voor een relatief klein deel klanten kan ontvangen en ook vakantieparken veel minder bezetting hebben dan normaliter, verwachten we dat de tellingen niet representatief zijn voor de ‘reguliere’ situatie. Bovendien maken we dan ook onnodige kosten. Indien mogelijk zullen wij komende zomer nog tellingen uitvoeren, afhankelijk van de (versoepeling van) maatregelen die de regering rondom corona meegeeft.

Komende week gaan we wel diverse verwijzingsborden rondom het centrum van Renesse aanpassen om zoveel mogelijk te voorkomen dat gemotoriseerd verkeer via de Stoofweg het centrum van Renesse inrijdt en zoveel mogelijk gebruik maakt van de Roelandsweg, inclusief Transferium.