Pilot afsluiting deel Hogezoom vanaf 1 juli 2020

7 april 2020

Van 1 juli tot en met 31 augustus 2020 is de Hogezoom in Renesse, tussen de kruising met de Oude Moolweg en Jan van Renesseweg, afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Pilot

Het college van burgemeester en wethouders heeft dit besloten na afstemming met de ondernemersvereniging en de dorpsraad. Het betreft een pilot, die dit seizoen al kan starten. Het eerste deel van het project ‘’Herinrichting Hogezoom’’, van de ingang Kerkring tot en met de kruising Jan van Renesseweg, is op 1 april 2020 opgeleverd. Dit deel van de Hogezoom is zodanig ingericht, dat het mogelijk is om de Hogezoom (delen van het jaar) af te sluiten. Zo is er sprake van tweerichtingsverkeer op een smalle rijbaan, waar de auto te gast is en de voetganger en de fietsers hoofdgebruiker. Verder liggen de rijbaan en de trottoirs op één niveau, zijn bijzondere plekken duidelijk gemarkeerd (zoals het Waterplein) en is er voldoende groen toegevoegd om de verblijfskwaliteit te verbeteren. Op drukke momenten (zoals het hoogseizoen) leent deze rijbaan zich niet voor tweerichtingsverkeer en komt de verkeersveiligheid in het geding. Kortom, dit deel van de Hogezoom is ‘fysiek’ klaar voor afsluiting voor gemotoriseerd verkeer op drukke momenten.

Evaluatie

Komend najaar beoordeelt de gemeente, samen met de dorpsraad en ondernemersvereniging, wat de gevolgen zijn van de tijdelijke afsluiting van dit deel van de Hogezoom in de zomer van 2020. Dan zal ook duidelijk worden of een afsluiting van dit deel van de Hogezoom gedurende langere periodes mogelijk is. We kunnen dan ook de effecten van de afsluiting van de Hogezoom op de Zeeanemoonweg beoordelen in het kader van de leefbaarheid en verkeersveiligheid. De Zeeanemoonweg wordt drukker, maar heeft als voordeel dat er voor de winkels in deze straat een grote loopruimte is om veilig te winkelen dan wel te flaneren.
In tegenstelling tot hetgeen in het verkeersplan is opgenomen, wordt de afsluiting van de Hogezoom voorlopig gerealiseerd ter hoogte van de ingang Oude Moolweg en niet bij de Lange Reke. Hierdoor blijft de plaatselijke Jumbo bereikbaar voor auto parkeren.

Venstertijden bevoorrading

Tegelijk met de start van de pilot worden er venstertijden voor bevoorrading ingevoerd. Door venstertijden in te voeren, beperken we de overlast van gemotoriseerd verkeer voor voetgangers en fietsers tot de ochtendperiode. Dit is belangrijk voor de verkeersveiligheid.