Centrum Renesse: alleen parkeren in de vakken

28 april 2020

De Hogezoom tussen de kruising met de Kerkring en Jan van Renesseweg is sinds kort geopend voor gemotoriseerd verkeer. De gemeente en Ondernemersvereniging Renesse constateren deze overtredingen van het parkeerverbod aan de Hogezoom, evenals ook aan de Zeeanemoonweg.

Via deze website willen we er met klem op wijzen dat aan de Hogezoom en de Zeeanemoonweg (alsmede de Kerkring) alleen geparkeerd mag worden in de daarvoor bestemde parkeervakken. Dat betekent in de praktijk dat er op het heringerichte deel van de Hogezoom geen parkeerplaatsen meer beschikbaar zijn, uitgezonderd voor mindervaliden (overdag). Tot zoverre hebben wij ook regelmatig waarschuwingen uitgedeeld aan verkeerd geparkeerde bezoekers. Vanaf 1 mei zijn we genoodzaakt handhavend op te treden.