Bijeenkomst concept ontwerp Hogezoom deel 3

14 februari 2020

In de zomer van 2017 hebben wij het definitief ontwerp voor het centrumgebied van Renesse vastgesteld en momenteel is het werk aan de Hogezoom deel 1 en 2 in uitvoering. In het kader van de voorbereiding en uitvoering van de herinrichting van het laatste deel van de Hogezoom willen wij direct omwonenden en ondernemers graag uitnodigen voor een ontwerpbijeenkomst in het dorpshuis te Renesse op 20 februari tussen 13.00 en 14.30 uur.

Het plangebied betreft het deel aan de Hogezoom tussen de kruising Jan van Renesseweg/Hogezoom en de aansluiting bij Rotonde Helder. De gemeenteraad heeft een bedrag van € 500.000 (inclusief voorbereidingskosten) ter beschikking gesteld voor de herinrichting. Wij hebben KuiperCompagnons gevraagd het ontwerp voor dit deelgebied uit te werken tot het niveau van een definitief ontwerp, inclusief een kostenraming.

Wij werken momenteel aan een eerste concept definitief ontwerp. Dat hopen wij medio februari gereed te hebben. Graag nodigen wij bewoners en ondernemers aan de Hogezoom (tussen de kruising Jan van Renesseweg/Hogezoom en de aansluiting bij Rotonde Helder) en de bewoners grenzend aan het ‘evenementenpleintje’ uit voor een ontwerpbijeenkomst op 20 februari 2020 om 13.00 uur in het dorpshuis te Renesse om het concept definitief ontwerp te bespreken. Betrokkenen hebben al een uitnodiging in de brievenbus ontvangen overigens.

Het is vervolgens de bedoeling om in april 2020 in het dorpshuis het nadere concept te presenteren aan alle belangstellenden, zodat we in mei 2020 de tekening kunnen afronden. Daarna begint de aanbesteding, met als doel om uiterlijk 1 november 2020 te starten met alle werkzaamheden.