Hogezoom deze week weer open voor gemotoriseerd verkeer

3 november 2020

Deze week wordt de Hogezoom weer volledig opengesteld voor gemotoriseerd verkeer. Dit betekent dat de rood/witte hekjes worden verwijderd, evenals alle aan de afsluiting gerelateerde bebording.

Tevens wordt het eenrichtingsverkeer aan de Zeeanemoonweg opgeheven.

Binnenkort starten we met de werkzaamheden aan de Hogezoom deel 3 en zullen er tijdelijke omleidingen doorgevoerd worden in en rond dat plangebied.