Analyse vragenlijst evaluatie openbare ruimte centrum Renesse afgerond

17 november 2020

In totaal 233 respondenten hebben de vragenlijst evaluatie openbare ruimte centrum Renesse ingevuld. De afgelopen periode hebben we benut om alle gegevens te analyseren.

Via bijgevoegde link (onderaan deze tekst) vindt u de integrale analyse van de antwoorden die zijn ingevuld door alle respondenten. Deze analyse vormt, samen met onder meer gegevens uit de evaluatie die is georganiseerd met de dorpsraad en ondernemersvereniging, de basis voor het aanbevelingenrapport dat de komende periode wordt opgesteld. Het is de bedoeling dat deze rapportage in februari 2021 wordt vastgesteld door het college.

Vanwege de corona perikelen kunne wij helaas geen specifieke informatiebijeenkomst organiseren omtrent deze analyse. Wij zullen te zijner tijd besluiten hoe de ‘participatie’ moet verlopen, als het concept aanbevelingenrapport gereed is.

Voor wat betreft de korte termijn actiepunten willen we graag de maanden maart en april 2021 gebruiken om eventuele werkzaamheden uit te voeren en/of verkeersbesluiten te nemen in en rond het centrum.

Analyse evaluatie openbare ruimte Renesse