Vragenlijst evaluatie centrum Renesse 233 keer ingevuld

23 oktober 2020

Begin deze week is de mogelijkheid om de vragenlijst evaluatie openbare ruimte centrum Renesse in te vullen, gesloten. In totaal hebben 233 mensen de vragenlijst ingevuld.

Graag willen we hier alvast wat feitjes met u delen:

  • 170 van de 233 respondenten woont of werkt in Renesse
  • Ruim de helft van de respondenten valt in de categorie 50-74 jaar
  • Ruim 86% is voorstander van afsluiting van de Hogezoom
  • Daarbij vindt 43% van de respondenten de bebording rondom de afsluiting onvoldoende

De komende weken benut de gemeente om de resultaten te analyseren, waarna het de bedoeling is de uitkomsten te delen met de inwoners, ondernemers en bezoekers van Renesse. Gelet op alle corona perikelen is een bijeenkomst in het dorpshuis uitgesloten en worden de resultaten in principe ook via deze website met u gedeeld.