Gemeente aan de slag met Hogezoom deel 3 en kruising Roelandsweg-Transferium

14 januari 2020

Medio januari 2020 start de gemeente met de voorbereidingen op de werkzaamheden aan de Hogezoom deel 3 en de Kruising Roelandsweg/Transferium.

Het plangebied Hogezoom deel 3 betreft het gedeelte vanaf het nieuw aangelegde Dorpspodium (Watermeterplein) aan de Hogezoom tot aan de rotonde bij horecavoorziening Helder. Het plangebied kruising Roelandsweg / Transferium betreft de herinrichting van de (auto)entree naar de belangrijkste grootschalige parkeervoorziening in Renesse. Wij hebben aan KuiperCompagnons gevraagd om de voorlopige ontwerptekeningen uit het centrumplan uit te werken naar een definitief ontwerp, dat we kunnen gebruiken om de opdracht in het voorjaar van 2020 ‘in de markt te zetten’ om over te kunnen gaan tot uitvoering.

Na een gemeentelijk startoverleg in januari 2020 willen we ook graag de directe omgeving betrekken bij de ontwerpwerkzaamheden. Eind februari zullen we een aantal bijeenkomsten organiseren. De betreffende inwoners en ondernemers worden daarover apart geïnformeerd. Vervolgens ronden we het definitief ontwerp af en zullen we dit in april 2020 in het dorpshuis presenteren. Na aanbesteding is het de bedoeling om het 4e kwartaal van 2020 te starten met de werkzaamheden.