Geslaagde informatieavond herinrichting Dreef Renesse

5 juni 2019

Op 28 mei heeft de ontwikkelaar van de Dreef in Renesse (Kikx) in samenspraak met de gemeente een geslaagde besloten informatieavond voor bewoners georganiseerd over de herinrichting van het plangebied de Dreef.

Tijdens de informatieavond waren bewoners van de Stoofweg, Wilhelminaweg en een aantal bewoners van de Hogezoom uitgenodigd. Ook waren de dorpsraad, ondernemersvereniging en diverse raadsleden aandachtig toehoorder. Na een korte introductie van het project heeft Martijn Niehof van Kuiper Compagnons, namens Kikx, een terugblik gegeven op de locatiekeuze en vervolgens aan de hand van eerdere inrichtingstekeningen aangegeven hoe het plangebied er in hoofdlijnen uit moet komen te zien.

Ligging Jumbo

Daarbij is met name de ligging van de Jumbo wezenlijk gewijzigd ten opzichte van eerdere tekeningen. De supermarkt komt tot tevredenheid van de aanwezigen fors verder van de gevels van de bewoners aan de Stoofweg en Wilhelminaweg te liggen, terwijl tegelijkertijd vrijwel alle elzenmeten gespaard kunnen worden. Voor de Jumbo is een specifiek parkeerterrein ingetekend, zodat bezoekers daar altijd een plaats hebben. Verder zijn in het plangebied nog enkele kleinschalige detailhandel (maximaal 400 m2) ondernemingen mogelijk, blijft idealiter de huidige woning intact en is er veel aandacht voor logische ontsluitingen voor voetgangers en fietsers.

Tweede ontsluiting

Punt van aandacht is nog de tweede ontsluiting van het Transferium die door zowel ontwikkelaars als toekomstige gebruikers in het gebied noodzakelijk wordt geacht, maar door een deel van de aanwezigen als niet nodig wordt ervaren.

In het najaar van 2019 wordt er met de bewoners een vervolgsessie ingepland, waarbij de laatste stand van zaken wordt gepresenteerd.