Gemeente gaat verkeersbewegingen Stoofweg en Roelandsweg tellen

6 juni 2019

De gemeente gaat in de laatste twee weken van juni en de laatste week juli/eerste week augustus (wederom) verkeerstellingen uitvoeren aan de Stoofweg en Roelandsweg.

Aanleiding is het feit dat er sinds kort tijdelijke (gele) verkeersborden zijn geplaatst op de rotondes bij de toegang tot Renesse met als doel meer auto’s direct naar de ingang van het Transferium aan de Roelandsweg te lokken. Dit op aanvraag van een bewoner aan de Stoofweg en na een toezegging van de portefeuillehouder. Aan de hand van de verkeerstellingen van komende weken en de verkeerstellingen van een aantal jaren geleden probeert de gemeente het effect van deze bebording te achterhalen, waarbij op voorhand de kanttekening wordt gemaakt dat verkeersstromen niet slechts afhankelijk zijn van bebording en er altijd sprake is van een relatieve vergelijking.

De telpunten worden geplaatst nabij Manage Grol (Stoofweg), vlak voor de ingang Transferium en vlak voor de rotonde Helder (Roelandsweg).