Aanbesteding Hogezoom gewonnen door de Bokx

14 juni 2019

Aannemingsbedrijf de Bokx heeft de aanbesteding van het boven- en ondergrondse werk aan de Hogezoom gewonnen. De aannemer start binnenkort met de voorbereidende werkzaamheden, zodat we eind oktober kunnen starten met het werk.

Het betreft de herinrichting van het gebied van de ingang Kerkring tot aan de ingang Jan van Renesseweg. In het kader van de voorbereidende werkzaamheden zullen er met diverse ondernemers en bewoners in het gebied nog overleggen plaatsvinden, zodat er een optimale afstemming plaats kan vinden in relatie tot de dagelijkse gang van zaken in het plangebied.

In totaal is met de uitvoering van het werk van de Bokx ruim 1 miljoen euro gemoeid. Verder zal er op het Watermeterplein nog een fontein gerealiseerd worden, waar ook nog circa 150.000 euro mee gemoeid is.