College sluit intentieovereenkomst voor onderzoek naar Dreef Renesse

3 april 2019

Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders de intentieovereenkomst met Kikx Development B.V. getekend ten behoeve van nader onderzoek naar de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van de herontwikkeling van de Dreef te Renesse.

De (her)ontwikkeling en de herinrichting van het gebied “De Dreef” richt zich primair op een centrumversterkende ontwikkeling, waaronder de verplaatsing van supermarktformule Jumbo alsmede een eventuele vestiging van andere centrumversterkende formules en de realisatie van een kwalitatieve en functionele verbinding tussen het centrum van Renesse en het Transferium.

In een bijlage bij de intentieovereenkomst hebben we een notitie met uitgangspunten geformuleerd, met daarin ruimtelijke en programmatische wensen en randvoorwaarden waarbinnen de ontwikkeling moet plaatsvinden. De wensen en randvoorwaarden borgen diverse gemeentelijke belangen en zorgen voor sturing op de inhoud van het einddocument. Het einddocument wordt zo spoedig mogelijk aan het college ter besluitvorming voorgelegd, op basis waarvan wordt besloten of de ontwikkeling daadwerkelijk tot uitvoering kan komen.