Aanbesteding natransport Transferium gestart

5 maart 2019

Onlangs zijn we gestart met de aanbesteding van het natransport op het Transferium te Renesse. Waarom doen we dat?

Dit is nodig in verband met ons aanbestedingsbeleid. De gunning voor het natransport aan de huidige vervoerder is de afgelopen jaren steeds jaarlijks verlengd. Deze opdracht moet nu opnieuw Europees worden aanbesteed. Daarnaast willen we kijken hoe het in de toekomst beter kan met het toeristische vervoer in de Westhoek vanaf het Transferium.

Het doel is om uiteindelijk een partner in het toeristische vervoer te vinden die, samen met ondernemersverenigingen, belangenorganisaties en de gemeente, traditioneel (bulk-)vervoer en kleinschalig(er) maatwerk vervoer verzorgt. Een partner die daarnaast pro-actief inspeelt en eigentijdse ontwikkelingen doorvoert die passen bij de doelstellingen vanuit de nieuwe Agenda Toerisme 2018-2026 over toeristische mobiliteit. We willen inspelen op de wensen van gasten en ondernemers en het toeristische vervoer verduurzamen. Schouwen-Duiveland wil immers op termijn energieneutraal zijn.

We doorlopen een Europese aanbesteding. Dit betekent dat we openbaar vervoerderspartijen de gelegenheid geven om zich in te schrijven en een plan van aanpak in te dienen over hoe zij het toeristische vervoer in de Westhoek gaan uitvoeren in de komende 10 jaar en tegen welk bedrag. Hieruit kiezen we het beste plan voor de toekomst. Uiteraard hopen we een goede vervoerspartner te vinden. Daarnaast werken partijen zoals de Hogeschool Zeeland, het ‘Mobiliteitsplatform Schouwen-Duiveland Op Weg’ en de Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland mee aan dit traject. Aan het traject koppelen we namelijk innovatiepilots, een monitoringstraject met de HZ waarin we nagaan wat de wensen zijn van de gast en bekijken we samen met ondernemers de mogelijkheden van koppeling van diensten aan het toeristische vervoer. Zo willen we onder andere inspelen op ‘Zeeland 5 sterren fietsprovincie’.

Als alles volgens planning verloopt, dan is de ‘winnaar’ op 20 maart bekend.