Stichting Ambachtshuis Renesse in Tuin van Renesse

27 februari 2019

Ook het laatste gebouw in de Tuin van Renesse wordt binnenkort weer in gebruik genomen en wel door de Stichting Ambachtshuis Renesse.

De Stichting Ambachtshuis gaat het voormalige ‘pannenkoekenhuis’ in de Tuin van Renesse gebruiken om onder meer werk- en leerplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te bieden. Daarmee levert deze organisatie een bijdrage aan de sociale doelstellingen in het Masterplan Renesse.
De gemeente gaat een huurovereenkomst van minimaal vijf jaren aan met deze partij, waarbij wordt aangetekend dat er de komende periode nog wel een ruimtelijke procedure doorlopen moet worden om deze functie mogelijk te maken. Naar verwachting worden de werkzaamheden die nodig zijn om het voormalige ‘pannenkoekenhuis’ daadwerkelijk te kunnen gebruiken, uitgevoerd in de zomermaanden. Spoedig daarna kan de Stichting haar activiteiten starten.