Werkzaamheden Oude Moolweg vorderen rap

20 november 2019

Als uitvloeisel van het project herinrichting de Zoom, Zeeanemoonweg en de Zoom heeft de gemeente besloten ook het laatste deel van de Oude Moolweg opnieuw te bestraten.

De werkzaamheden worden in rap tempo uitgevoerd momenteel, zodat de weg zo snel mogelijk weer beschikbaar is voor (gemotoriseerd) verkeer. De gemeente heeft gekozen voor hergebruik van dik formaat stenen, hetgeen goed past bij de uitstraling van de Oude Moolweg