Tweede Ontsluiting Transferium voorlopig niet aan de orde

22 november 2019

Tijdens de behandeling van de gemeentelijke begroting 2020-2023 heeft de gemeenteraad besloten om het project Tweede ontsluiting Transferium Renesse niet op korte termijn uit te voeren. Dit betekent dat we de zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan ook niet meer beantwoorden.

De gemeenteraad heeft met betrekking tot de Tweede ontsluiting Transferium twee samenhangende besluiten genomen. Ten eerste is het project ‘Aansluiting Roelandsweg/ingang Transferium’ op de lijst met gehonoreerde projecten geplaatst. Het is de bedoeling dat we volgend jaar een ontwerp maken voor dit kruispunt, waarna uitvoering in het eerste deel van 2021 volgt. Ten tweede is het krediet voor de aanleg van de Tweede ontsluiting Transferium doorgeschoven naar 2022, zodat na aanpassing van de Roelandsweg eerst verkeerstellingen gedaan kunnen worden. In beginsel neemt de raad pas op basis van die tellingen een besluit over de eventuele Tweede ontsluiting van het Transferium.

Van 8 april 2019 tot en met 20 mei 2019 heeft het ontwerp bestemmingsplan voor de Tweede ontsluiting Transferium ter inzage gelegen. Wij hebben daar diverse unieke en vele identieke zienswijzen op ontvangen. Gelet op het besluit van de gemeenteraad om dit project later dan gepland uit te voeren, hebben we tevens besloten om de beantwoording van de zienswijzen niet meer af te ronden. Hoe dan ook waarderen wij de inspanningen van de indieners van de zienswijzen. De indieners van de zienswijzen krijgen ook allemaal een brief van de gemeente.