Projecten Masterplan Renesse behandeld in de begrotingsraad

20 november 2019

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad de gemeentelijke begroting voor 2020 tot en met 2023 vastgesteld. Daarin zijn ook weer diverse projecten voor Renesse opgenomen.

Voor de uitvoering van het Masterplan Renesse zijn de volgende projecten met investeringen en uitvoeringsdata opgenomen:

 • Hogezoom deel 3 (van Bomont tot rotonde Helder)
  Uitvoering 2020/2021
  Investering van € 500.000 (bovengronds)

   
 • Aanpassing kruispunt ingang Transferium met Roelandsweg
  Uitvoering 2021
  Investering van € 70.000

   
 • Herinrichting Kerkring
  Uitvoering 2021/2022
  Investering van € 1.350.000 (bovengronds)

Tevens heeft de raad besloten het project (en daarmee het budget voor de) Tweede Ontsluiting Transferium voorlopig te verplaatsen naar 2022, met dien verstande dat men eerst verkeerstellingen wil houden in de zomer van 2021, nadat de kruising van Transferium met Roelandsweg is aangepast.

Verder is de investering van de aanpassing van het trace Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan (Strandkerk) nog steeds in de gemeentelijke begroting opgenomen.