Vervanging rijbaan en riolering Oude Moolweg

8 oktober 2019

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft Aannemingsbedrijf de Bokx onlangs, als sluitstuk van de werkzaamheden aan de Zeeanemoonweg en de Zoom, opdracht gegeven om de rijbaan en riolering in de Oude Moolweg te vervangen.

Het betreft het gedeelte tussen de ingang van het parkeerterrein Oude Moolweg tot aan het oorlogsmonument. Op 14 oktober start de aannemer met het vervangen van de riolering en als deze werkzaamheden gereed zijn, dan volgen de werkzaamheden aan de rijbaan. De komende tijd is er dus enige hinder te verwachten. De bewoners in het gebied zijn inmiddels met een aparte bewonersbrief van informatie voorzien.