Informatieavond de Zoom en Zeeanemoonweg goed bezocht

18 september 2018

Op 17 september heeft de gemeente in samenspraak met aannemer De Bokx een informatiebijeenkomst over de herinrichting van de Zoom en Zeeanemoonweg georganiseerd in het dorpshuis. Enkele tientallen inwoners en ondernemers waren aanwezig om de plannen nog eenmaal kritisch te bekijken.

Na een korte algemene introductie van het project en de fasering kregen de aanwezigen de mogelijkheid om de detailtekeningen van het plangebied te beoordelen. Op basis van diverse op- en aanmerkingen zal de aannemer de tekeningen nog enigszins aanpassen. Volgende week krijgen bewoners en ondernemers in het plangebied een brief, waarin kort wordt aangegeven wat we nog aanpassen. Verder zullen we in die brief nader ingaan op de vooropname van objecten.