Informatieavond herinrichting Zeeanemoonweg en de Zoom

28 augustus 2018

Het plan voor de herinrichting van de Zeeanemoonweg, de Zoom en een klein stukje van de Oude Moolweg is afgerond. Op dit moment zijn gemeente en aannemer de Bokx bezig met de voorbereidingen voor de uitvoering. Het is de bedoeling dat de aannemer eind oktober start met de herinrichting. We werken op dit moment het plan technisch verder uit, tegelijk met de fasering en de bereikbaarheid tijdens de uitvoering.

Op maandag 17 september 2018 wordt er vooruitlopend op de start van de uitvoering van de werkzaamheden een openbare informatieavond georganiseerd. Deze avond is vooral bedoeld om directe omwonenden en ondernemers in het gebied meer te vertellen over aard van de werkzaamheden, de bereikbaarheid en de fasering. Daarnaast is er gelegenheid om vragen te stellen en aandachtspunten mee te geven voor de uitvoering van het werk. De direct omwonenden en ondernemers in het gebied ontvangen ook nog een uitnodiging via aannemer de Bokx.

De informatieavond begint om 17.00 uur in het Dorpshuis te Renesse en duurt tot uiterlijk 18.30. Gelet op het tijdstip draagt de gemeente zorg voor broodjes.