Ontwerp Tweede Ontsluiting Transferium

10 juli 2018

Het college heeft op 10 juli het ontwerp voor de Tweede Ontsluiting Transferium vastgesteld.

De tweede ontsluiting van het Transferium aan de Stoofweg is een lang gekoesterde wens van gemeente, dorpsraad en ondernemersvereniging en heeft onder meer tot doel te voorkomen dat gemotoriseerd verkeer het centrum van Renesse in rijdt. De herinrichting van dit gebied maakt onderdeel uit van het Masterplan Renesse. Om daadwerkelijk een tweede toegang te kunnen maken naar het Transferium vanaf de Stoofweg is een ruimtelijke procedure noodzakelijk. De procedure zit alleen op de tweede ontsluiting, het huidige voet- en fietspad, het nieuw aan te leggen parkeerterrein en de groene inkleding en nadrukkelijk niet op de verplaatsing van Jumbo en aanverwante zaken. De ruimtelijke procedure start het derde kwartaal van 2018.

Ontwerp tweede ontsluitingsweg