Gemeente tekent overeenkomst met ontwikkelaar Vroonhoeve

14 maart 2018

Op 13 maart 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om met de ontwikkelaar van de Vroonhoeve (huidige exploitant van het Arc Hotel) een exploitatieovereenkomst te sluiten. Het is de bedoeling dat op de huidige plaats van het Arc Hotel en een deel van de naastgelegen grond van de voormalige Strandkerk  een hotel met circa 120 kamers, wellness en ondersteunende voorzieningen gebouwd zal worden.

De gemeente heeft vertrouwen in de haalbaarheid van het ruimtelijk en financieel plan van de ontwikkelaar. We hebben daarom een exploitatieovereenkomst gesloten en in het verlengde hiervan wordt over een aantal maanden een procedure tot wijziging van het bestemmingsplan gestart. De bewoners en ondernemers in de nabije omgeving worden hierover geïnformeerd. In de overeenkomst zijn er tevens nadere bepalingen opgenomen over de afstemming tussen de ontwikkeling van het hotel en de aanpassing van het wegtracé Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan.

De gemeente en de ontwikkelaar gaan gezamenlijk een bestemmingsplan opstellen voor het hotel en het wegtracé. Het is de bedoeling de procedure komende zomer te starten. Zodra wij meer informatie hebben, zullen wij u hierover via deze website informeren.