College doet aanpassing ontwerp Tweede ontsluiting Transferium

13 december 2018

Op 10 juli 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders het ontwerp voor de tweede ontsluiting Transferium te Renesse vastgesteld. De afgelopen periode hebben medewerkers van de gemeente de plannen nogmaals tegen het licht gehouden, mede op basis van overleggen met omwonenden, dorpsraad en ondernemersvereniging. Dit heeft geleid tot een belangrijke aanpassing.

De aanpassing betreft het (voorlopig) niet uitvoeren van het parkeerterrein dat gelegen is aan de beoogde ontsluitingsweg van Stoofweg naar Transferium. We kiezen op dit moment alleen voor een nieuwe weg en beoordelen over een aantal jaren, gelet op de mogelijke verplaatsing van de Jumbo en andere ontwikkelingen in het centrum, of en zo ja in welke vorm we een parkeerterrein willen aanleggen. Het college heeft het voorgaande op 11 december 2018 in zijn vergadering besloten.

De financiƫle middelen die resteren na aanleg van de ontsluitingsweg worden gereserveerd voor het geval in de toekomst alsnog een parkeerterrein wordt aangelegd. De ruimtelijke procedure start begin 2019.