Start werkzaamheden Zeeanemoonweg en omgeving

12 oktober 2018

In de week van 15 oktober 2018 start aannemer de Bokx met de werkzaamheden voor het project herinrichting Zeeanemoonweg, de Zoom en een stukje van de Oude Moolweg.

Gelet op het feit dat de komende weken vanwege de herfstvakantie veel toeristen het centrum van Renesse zullen bezoeken, hebben we bezien hoe we de hinder voor ondernemers zo veel mogelijk kunnen beperken. We beginnen daarom half volgende week aan de overkant van Surfshop Jonker met de werkzaamheden (rooien beplanting op de wal). Alle direct omwonenden en ondernemers in het gebied ontvangen op hele korte termijn van aannemer de Bokx nog een brief met nadere toelichting op het werk.