College stelt definitief ontwerp centrum Renesse vast

25 juli 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 juli 2017 het definitief ontwerp voor het centrum van Renesse vastgesteld. Het definitief ontwerp vormt de basis voor de herinrichting van het centrum, die in de periode van 2018 tot en met 2021 is voorzien.

Of het daadwerkelijk tot herinrichting van (delen van) het centrum komt, wordt pas duidelijk in november 2017, als de gemeenteraad besluit over investeringen die het de komende vier jaren wil doen op Schouwen-Duiveland.

Hieronder de beschikbare documenten: