Verkeerstellingen op Vroonweg en Hoogenboomlaan

24 mei 2017

De gemeente Schouwen-Duiveland laat in de periode van 30 mei tot en met 15 juni en van 21 juli tot en met 7 augustus verkeerstellingen uitvoeren op de Vroonweg en Hoogenboomlaan.

Deze tellingen hebben tot doel het aantal verkeersbewegingen inzichtelijk te maken op het tracé Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan (tussen rotonde bij Helder en camping Julianahoeve). Deze informatie kunnen we gebruiken bij de verdere planvorming en de benodigde aanpassing van het bestemmingsplan om een aangepast tracé te zijner tijd mogelijk te maken. Bij de tellingen worden zowel de gemotoriseerde voertuigen als de fietsers geteld. De telpunten liggen in de nabijheid van Pension ’t Diepe en Krijger Molenaars.