Gemeente wil bebording op en rond rotondes Renesse aanpassen

28 april 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 april 2017 middelen vrij gemaakt om de bewegwijzering op en rond de rotondes bij Renesse aan te passen.

In het verkeersplan Renesse, door de raad vastgesteld in januari 2017, is het voornemen opgenomen om zoveel mogelijk gemotoriseerd verkeer uit het centrum van Renesse te weren. De fietser en voetganger moeten de hoofdgebruikers zijn in het centrum, de (vracht)auto moet zich te gast voelen. Om dit te bewerkstelligen zijn diverse fysieke ingrepen in de wegen in en rond het centrum voorgesteld, maar door middel van aanpassing van de bewegwijzering op en rond de rotondes bij de Stoofweg en Roelandsweg kunnen bezoekers van Renesse ook al naar het Transferium worden ‘gestuurd’. Verder is het ook van belang de aanduiding ‘Renesse West’ van de borden te verwijderen, aangezien dit geen meerwaarde heeft voor bezoekers.

Het college heeft 25.000 euro vrijgemaakt om de bewegwijzering aan te passen. Onlangs heeft de gemeente al een overleg gevoerd met de provincie Zeeland over aanpassing van de bewegwijzering. Wij zullen de komende maanden de volgende stappen nemen om de bewegwijzering aan te passen:

  • Beoordeling bebordingsplan door dorpsraad en ondernemersvereniging
  • Laatste beoordeling bebordingsplan door provincie Zeeland
  • Verzoeken nader uitwerken bebordingsplan door de Nederlandse bewegwijzeringsdienst
  • Aanpassing bebording in de praktijk

Gelet op de doorlooptijden bij onder meer de Nederlandse bewegwijzeringsdienst verwachten wij de bebording pas na het zomerseizoen aan te (laten) passen.